Liên hệ

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh JIBI VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 41/26 Xuân Diệu, Thành phố Hà Tĩnh
Tel: 0912984999
Email: hanhnguyen0912984999@gmail.com – dongphuc.jibi@gmail.com

Gửi thông tin liên hệ

Đối tác khách hàng